• Visie AIO

Visie

Vanuit mijn ervaringen en met mijn achtergrond heb ik me verdiept in zowel de theoretische als de praktische kant van het ontwikkelen van een sport organisatie. Het geven van advies op maat en het opleiden van trainers staan hierin centraal.

We zijn altijd in ontwikkeling. elke dag zijn er nieuwe ervaringen waar we van kunnen leren. We krijgen adviezen waardoor we betere keuzes maken en/of  we volgen opleidingen om onszelf verder te ontwikkelen. De afgelopen jaren heb ik mijn visie vormgegeven binnen vier pijlers waarlangs ik uw organisatie wil adviseren en uw trainers verder wil opleiden en begeleiden.

Belangrijke kernwaarden van AIO:

  • De sporter staat centraal. Wat kan u doen om de ontwikkel mogelijkheden van de sporter te vergroten? Op deze vraag zijn de adviezen en opleidingen van AIO gericht.
  • Het advies en de opleidingen sluiten aan bij uw club. Het is maatwerk!
  • Een goede duurzame samenwerking is voor AIO belangrijk.
  • Zorgen dat het doel duidelijk is.
  • In brede basis zorgt voor een hogere top.

Binnen de ontwikkeling van de sporter zijn 4 pijlers van belang, namelijk;

  • Beslissingen nemen tijdens het spel (Tactiek)
  • Breed motorische opleiden (Technisch en Fysiek)
  • Ontwikkelen van een groei mind-set (mentaal)
  • Ontwikkelen van de executieve vaardigheden (mentaal)

© Copyright Altijd in Ontwikkeling | Webdesign & Hosting: Qccs ICT Consultants