Beginnen met Implementeren

Duurzaamheid staat hier centraal. Vanuit de adviezen die AIO geeft wil ik samen met u kijken naar het implementeren van het advies binnen uw organisatie. Een onderdeel van de implementatie kan zijn om het advies ook schriftelijk uit te werken. Indien u enkel mondeling advies wil en er voor kiest om het advies zelf uit te werken kan ik met u een strategie bepalen om het advies te implementeren.

De opleidingen worden zo praktijk gericht mogelijk ingevuld waardoor het direct toepasbaar is voor uw trainers.

Het implementeren gebeurt dus van 2 kanten en is het krachtigste als u beide kanten benut.

Maak een afspraak;

Indien het door u gewenste onderwerp er niet bij staat, informeer dan via contact naar de mogelijkheden.
Alles is bespreekbaar. Prijsafspraak wordt op maat gemaakt afhankelijk van uw wensen.

© Copyright Altijd in Ontwikkeling | Webdesign & Hosting: Qccs ICT Consultants